TUULIVOIMAN LISÄÄMINEN TÄRKEÄ OSA TULEVAISUUDEN ENERGIAVISIOTA

Voimaa Tuulesta -yhteenliittymä järjesti 15.3.2019 vierailun Jokioisten tuulipuistoon, jossa oli mukana eduskuntavaaliehdokkaita ja poliittisten puolueiden piirijärjestöjen edustajia. Vierailun yhteydessä järjestettiin myös seminaari, jossa aiheena oli tuulivoima sekä ilmastonmuutos. Vierailun tavoitteena oli lisätä tietoisuutta tuulivoimasta sekä tulevaisuuden energiavisiosta.

Tuulipuistossa Nordex Group esitteli tuulivoimalaa, ja vierailijat pääsivät perehtymään tuulivoimalan toimintamekaniikkaan. Esittelyn yhteydessä vieraille järjestettiin tuulivoima-aiheinen tietokilpailu, jonka voittajat pääsivät kokemaan, miltä tuntuu seisoa tuulivoimalan huipulla.

Tuulipuistovierailun jälkeen oli ohjelmassa seminaari, joka järjestettiin Jokioisten Tietotalolla. Seminaarissa olivat puhujina Nordex Groupin edustaja Oscar Lindblom, Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä, ilmastoasiantuntija sekä Sitran edustaja Mariko Landström ja Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän edustaja sekä Abo Windin maanjohtaja Aapo Koivuniemi.

Mariko Landströn nosti seminaarissa erityisesti esille tuulivoiman tärkeyden päästövähennyksissä.

”Tuulivoima on kustannustehokkain sähköntuotantomuoto korvaamaan fossiilisähköä. Lisäämällä tuulivoimaa sähköntuotannossa ja sähköautojen osuutta liikenteessä, voimme saavuttaa noin 50% päästövähennyksen vuoteen 2030 mennessä.”

Aapo Koivuniemi tarjosi ratkaisua päästövähennyksiin erityisesti uudenmallisella PPA-sopimuksella, joka hyödyttäisi niin sähkönostajia kuin tuulivoimayhtiöitä.

 ”Valtion takaus PPA-sopimuksille on edullinen ja selkeä mekanismi suomalaisille sähkön ostajille, myyjille, tuottajille ja valtiolle”, painotti Koivuniemi.

Seminaarissa nousi suuresti esille tuulivoiman lisäämisen hyödyt kuntataloudelle sekä energiavision toteutumiselle. Osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä vierailuun sekä seminaarissa saamiinsa tietoihin.