Voimaa Tuulesta 1.jpg

 

 

SUOMI ON ERINOMAINEN MAA TUULIOLOSUHTEILTAAN. SIKSI VOIMAA TUULESTA -YHTEISÖ HALUAA INVESTOIDA TEHOKkAASEEN JA PÄÄSTÖTTÖMÄÄN TUULIVOIMAAN.

 

 

Voimaa Tuulesta on kahdeksan Suomessa toimivan tuulivoimayhtiön yhteenliittymä, joka haluaa edistää tuulivoiman rakentamista Suomeen. Yhtiöillä on Suomessa 98 kappaletta toimivia tuulivoimaloita ja on 91 rakenteilla. Valmistuessaan kapasiteetti tuottaa yli 360 MW energiaa. Yhtiöt ovat halukkaita kehittämään Suomen tuulivoima-alaa ja valmiita investoimaan yhteensä yli 4 miljardia euroa uuteen tuulivoimaan Suomessa.

Vuoden 2018 lopussa Suomessa oli toiminnassa noin 700 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 2 041 MW. Sähköä tuulivoimalla tuotettiin viime vuoden aikana 5,8 TWh ja se kattoi Suomen sähköntuotannosta noin 9 prosenttia. Suurimpien laitosten koko on Suomessa 5 MW, mutta tyypillinen voimalan koko on 3 MW.

Tuulivoima on paitsi tehokas myös täysin päästötön tapa tuottaa energiaa. Siksi se onkin oleellinen osa Suomen monimuotoista energiantuotantoa, välttämätön osa Suomen ilmastotavoitteita ja tehokas keino saavuttaa ne.

Lue lisää Voimaa tuulesta -yhteisön näkemyksiä

fg

backg.jpg

VOIMAA TUULESTA -YHTEISÖÖN KUULUVAT:

ABO Wind Oy

ABO Wind on vuonna 1996 perustettu saksalaislähtöinen, maailmanlaajuisesti operoiva tuulivoimayhtiö, joka laajeni Suomeen vuonna 2013. Yhdessä suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, ABO Wind Oy kehittää tuulipuistoja, jotka olisivat kapasiteetiltään yhteensä n. 500 megawattia. Yhtiöllä on viisi toiminnassa olevaa tuulipuistoa Suomessa.

www.abo-wind.com/fi/

Energiequelle Oy

Energiequelle on kehittänyt ja toteuttanut vuodesta 1997 lähtien yli 700 tuulivoimalaa sekä kymmeniä aurinkovoimapuistoja, biokaasulaitoksia, muuntoasemia sekä sähkövarastointijärjestelmiä. Yritys työllistää yli 200 asiantuntijaa Saksassa, Ranskassa ja Suomessa. Energiequelle suunnittelee hankkeita, huolehtii rahoituksesta sekä ottaa hoitaakseen valmiiden laitosten teknisen ja kaupallisen hallinnoinnin. Vuonna 2015 Energiequelle laajensi toimintaansa myös Suomeen, jossa sillä on kehitteillä tuulivoimahankkeita n. 200 MW edestä.

http://www.energiequelle.de

Megatuuli Oy

Megatuuli on noussut yhdeksi Suomen suurimmista hankekehittäjistä yli 20 aktiivisella tuulivoimahankkeellaan, jotka vastaavat yhteensä 150 voimalaa ja yli 500 MW. Megatuulen ensimmäiset tuulivoimapuistot ovat jo rakenteilla.

www.megatuuli.fi

Valorem

Ranskalainen Valorem on markkinajohtaja kotimaassaan uusituvan energian tuotannossa. Yhtiö lähestyy energiantuotantoa monimuotoisuuden näkökulmasta tarjoten maailman energiantarpeeseen 100 % puhtaita energiaratkaisuja.Yhtiöllä on kasvava kansainvälinen asema ja sillä on erityisen vahva asema Pohjoismaissa. Suomessa sillä on yhteensä yli 250 MW tuulivoimahankkeita käynnissä.

www.valorem-energie.com

Tuulivoimayhtiö Pohjoistuuli Oy

Pohjoistuuli Oy on suomalainen tuulivoiman kehittäjä ja investoija. Yhtiöllä on yli 20 tuulivoimalaa eri kehitysvaiheissa, joista neljä tuulivoimalaa on aloittanut syksyllä 2016 toimintansa Jokioisten tuulivoimakohteessa.

 

www.pohjoistuuli.fi

  

Infinergies Finland Oy

Infinergies Finland on toiminut vuodesta 2010. Yrityksen osaaminen on uusiutuvassa energiassa ja menestyksekkäässä yhteistyössä partnereiden kanssa.  Infinergiesin kehitystyön tuloksena pystytetyt ensimmäiset tuulivoimalat tuottavat jo puhdasta energiaa Suomeen ja valmisteilla on uusia tuulivoimahankkeita 410 MW edestä.

www.infinergies.com

wpd Finland Oy

wpd Finland Oy aloitti toimintansa vuonna 2007 ja kehittää sekä maa- että merituulivoimaprojekteja Suomessa. Yhtiö kuuluu vuonna 1996 perustettuun wpd-konserniin, joka on yksi Euroopan johtavista tuulivoima-alan toimijoista. wpd Finlandilla on kaksi toiminnassa olevaa tuulipuistoa Suomessa ja yli kymmenen eri kehitysvaiheessa olevaa tuulivoimalaa.

www.wpd-finland.com

Eurus Energy

Eurus Energy on Japanilainen uusiutuvaan energiaan investoiva yritys, jolla on toimintaa 11 maassa. Suomessa yhtiö omistaa kaksi tuulipuistoa, jotka sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla Peräseinäjoella ja Kauhajoella. Puistoissa on yhteensä 11 tuulivoimalaa ja niiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 27,5 MW.

www.eurus-europe.com/

tuulivoima 1.jpg

Ota yhteyttä

ABO Wind
Aapo Koivuniemi
puh. 050 5215573

Twitter: @aapo_koivuniemi
aapo.koivuniemi@abo-wind.fi

 

Megatuuli
Seppo Savolainen
puh. 040 744 5510

Twitter: @SeppoSavolaine
seppo.savolainen@megatuuli.fi