Tuulisähköstä voi tulla Suomen öljy

Tekniikka & Talous -lehden toimittaja Tuula Laatikainen kirjoitti 15.11.2018 tuulivoiman houkuttelevuudesta kansainvälisten teollisuussijoittajien näkökulmasta ja tuulivoimasta Suomen vientituotteena.

Voimaa Tuulesta -yhteenliittymään kuuluvat yhtiöt aikovat Savolaisen mukaan investoida yhteensä neljä miljardia euroa tuulivoimaan Suomessa. Yhtiöt ovat valmiita rakentamaan 4000 megawatin nimellistehon verran tuulivoimaloita Suomeen. Hankkeissa mukana on usein myös institutionaalisia sijoittajia, joille Suomen tuulivoimahankkeet ovat matalariskisiä, tasaisesti tuottavia ja matalan tuottovaatimuksen investointeja.

Tuulivoimayhtiöiden selvitysten perusteella Suomeen voitaisiin vuosikymmenen kuluttua tuottaa 30–60 terawattituntia tuulisähköä vuodessa. Savolaisen visioissa Suomi tuottaa tuulisähköä yli oman tarpeensa. "Tuulisähkö voisi olla Suomelle kuin öljy Norjalle, vientituote”, Savolainen sanoo. Vision toteutumisen edellytyksenä on paremmat siirtoyhteydet Keski-Eurooppaan Baltian ja Ruotsin kautta. Suomeen liittyvä suurin riski tuulivoimasijoittajan kannalta on, että Suomi jäisi erilliseksi hinta-saarekkeekseen.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen tavoitteena on päästä 30 terawattitunnin tuulivoimatuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Suora vientitulo tai tuontia korvaava tuotanto olisi tuolloin arvoltaan noin 1,2 miljardia euroa 40 euron megawattitunnin keskihinnalla vuodessa.

Sijoittajien kesken puhutaan jopa ”Pohjolan energia-aitasta”, sillä Suomen, Ruotsin ja Norjan tuuliolosuhteet ovat tällä hetkellä Keski-Eurooppaa paremmat. Savolainen kertoo, miksi Suomessa on paljon potentiaalia: ”Tuulisuus on erityisen hyvä talvella. Voimalat käyvät talvisin täydellä tehollaan jopa 60 prosenttia ajasta. Tunnit, jolloin tuulivoimalat eivät tuota paljoa, ovat vähäisiä. Kovien tuulien lisäksi Suomessa on paljon pinta-alaa, minne rakentaa, toisin kuin Keski-Euroopassa. Suomen metsätalouden valtaamat alueet houkuttelevat rakentamaan myös tuulivoimaloita.”

Lue lisää