Itä-Suomen kunnat toivovat tuulivoimaa - tutkajärjestelmä estää kehityksen

Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti 9.10. siitä, että Itä-Suomessa tuulivoimapuistojen rakentaminen on jäissä Puolustusvoimien tutkajärjestelmien vuoksi.

Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen kertoo, että maakunta aikoo käydä neuvotteluja Puolustusvoimien kanssa tuulivoimasta. "Esityksemme on, että tuulipuistot pitäisi sallia myös Pohjois-Karjalassa." Maakunnassa ei ole tällä hetkellä yhtään usean voimalan tuulipuistoa, vaikka useita suunnitelmia on ollut.

"Nykyinen kielto on liian yksioikoinen. Tekniikka kehittyy ja ympäristövaatimukset kasvavat. Asiasta pitäisi pystyä neuvottelemaan", Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sanoo.

Tuulivoimaa on rakennettu pääasiassa Pohjanlahden rannikolle, jossa tietyt kunnat saavat tuulivoimaloista verotuloina ja maanomistajat vuokrina miljoonia euroja tuloa.

"Tilanne on pahasti epätasa-arvoinen, kun itään ei voida rakentaa ja länteen Puolustusvoimat antaa lupia."

Tuulivoimakielto koskee lähinnä Pohjois-Karjalaa, Pohjois-Savoa, Etelä-Karjalaa, Etelä-Savoa ja Kymenlaaksoa.

Aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta kertoo, että maakunnan vuonna 2014 jo vahvistetussa maakuntakaavassa oli 12 tuulipuistoa, jotka haluttaisiin maakunnassa jättää sellaisenaan voimaan. Parhaillaan valmistellaan vuoden 2040 kaavaa.

Artikkelin mukaan Itä-Suomen kunnat toivovat asiaan nykyistä joustavampaa ratkaisua samaan tapaan kuin Raahen seudulla, jossa tuulivoimaloiden rakentajat rahoittivat Puolustusvoimille uuden tutkan. Tuulivoimarakentajien Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän Aapo Koivuniemi kertoo, että Puolustusvoimilta haetaan usein hyväksyntä tuulipuistolle VTT:n laskelman kautta.

"Raahessa toimitaan kompensaatiolain mukaan. Siellä alueelle rakentavat tuulivoimayhtiöt maksavat Puolustusvoimille uuden tutkan hankinnan. Tätä pitäisi voida käyttää myös Itä-Suomessa, jossa on paikoin erittäin hyviä tuulialueita."

Raahen seudulla tuulivoimamaksu on 50 000 euroa voimalaa kohti ja maksujen enimmäismäärä 18,5 miljoonaa euroa 2013 kompensaatiolain mukaan.

Neuvotteleva virkamies Anu Sallinen puolustusministeriöstä kertoo, että Puolustusvoimat antaa puoltavan lausunnon valtaosaan haetuista tuulivoimaloista.

"Puolustushallinto ei vastusta lisätuulivoiman rakentamista alueilla, joilla se ei vaaranna aluevalvonnan edellytyksiä", Sallinen sanoo.

"Tuulivoimarakentajien olisi hyvä vapauttaa varaamiaan ja Puolustusvoimien hyväksymiä alueita muiden käyttöön, mikäli ne eivät voimaloita rakenna", hän sanoo.

Puolustusvoimat on antanut lausunnon yli 10 000 tuulivoimalasta. Niistä kielteisiä on noin kymmenesosa eli tuhat. Rakennettuja tuulivoimaloita on Suomessa 700 ja rakentamattomia myönteisen lausunnon saaneita voimaloita yli 7 000. Karhilan mukaan VTT on tutkinut noin tuhat tuulivoimalaa.

"Tuulivoimalat lyhentävät tutkien kantamaa, muodostavat katveita ja heikentävät maalin, esimerkiksi lentokoneiden havaitsemiskykyä", insinööri Jussi Karhila Puolustusvoimien pääesikunnasta kertoo.

Puolustusvoimat osallistuu esimerkiksi maakuntakaavan tekemiseen.

"Kaikki esitetyt hankkeet tutkitaan aina perusteellisesti, mutta varmuus tuulivoiman haitoista saadaan vasta VTT:n haittavaikutusselvityksestä. Tutkimus voidaan tehdä kun tiedetään voimaloiden määrä, korkeus ja tarkka sijainti."

Karhilan mukaan VTT:n laskelma on hyvä työkalu osapuolten tarpeisiin. Käytännössä Puolustusvoimat vetää Itä-Suomessa Länsi-Suomea tiukempaa linjaa lupien myöntämisessä Venäjän rajan läheisyyden vuoksi, vaikka sitä ei virallisesti kerrota.

Myös Yle, Iltalehti sekä Tekniikka&Talous kirjoittivat aiheesta Maaseudun Tulevaisuuden artikkelin pohjalta.