Tuulivoiman tueton sähköntuotanto kaksinkertaistuu

Toimittaja Jouko Kyytsönen kirjoitti 9.5.2019 Maaseudun Tulevaisuudessa tuettoman tuulivoiman kasvusta Suomen markkinoilla. Suomeen ollaan jo nyt tekemässä puolen miljardin investoinnit ilman valtion tukia ja tueton sähköntuotanto on kaksinkertaistumassa.

Tuulivoiman tuotanto pitkäaikaisilla tuotantosopimuksilla (ppa) kasvaa vauhdilla. "Tueton tuulivoima kaksinkertaistuu lähimmän vuoden aikana ja vastaa jo 40 prosenttia koko tuulivoimasta", tuulivoimayhtiö wpd Finlandin toimitusjohtaja Heikki Peltomaa ennustaa.

Ppa-sähkön hinta on Peltomaan mukaan ollut 29–35 euroa megawattitunnilta sopimusmallista riippuen. Hinta on selvästi halvempi kuin viime vuoden sähkön keskihinta Suomessa eli 47 euroa megawattitunnilta.

Ostosopimuksia tuulisähköstä on toistaiseksi julkistanut vain Google, mutta muitakin ostajia on tulossa markkinoille. Esimerkiksi Ikea on ostanut OX2-tuulivoimayritykseltä neljä tuulivoimapuistoa, jotka rakennetaan ilman tukea.

Tuettomia tuulipuistoja on päätetty jo rakentaa kymmenen, joissa on yhteensä yli sata tuulivoimalaa runsaan 400 megawatin teholla. Se on noin viidesosa koko Suomen tuulivoimakapasiteetista. Pitkäaikaiset sopimukset ovat yleensä 10–20 vuoden mittaisia.

Tuulivoimaloiden tuotantokyky on kasvanut viime vuosina rajusti, kun myllyt ovat korkeita ja siivet entistä pitempiä. Suomessa aiemmin rakennetut 700 tuulivoimalaa tuottavat vuosittain noin kuusi terawattituntia sähköä, kun nyt julkaistut ja rakenteilla olevat 103 voimalaa tuottavat noin kaksi terawattituntia. Tuotantokyky kasvaa edelleen lähivuosina, Peltomaa uskoo.

Investointi yhteen tuulivoimalaan maksaa Peltomaan mukaan noin viisi miljoonaa euroa, kun lasketaan tuulivoimapuiston kokonaiskustannukset mukaan. Kolmannes investoinnista tulee kuljetuksista sekä maanrakennus- ja muista infratöistä, jotka kilpailutetaan paikallisten yritysten kesken.

Kunta saa yhdestä voimalasta 27 000–30 000 euroa kiinteistöveroa. 25 vuoden elinkaaren aikana kunnat saavat uusista voimaloista yhteensä 45–50 miljoonan euron kiinteistöverot.

Ppa-sopimukset sopivat lukuisille yrityksille

Sopimuksia ovat tehneet toistaiseksi isot, paljon sähköä kuluttavat vakaat yritykset. Käynnissä on myös hankkeita, jossa kootaan pienempiä ostajayrityksiä samaan pooliin, jolloin ne tekevät yhteissopimuksen tuulivoiman hankinnasta.

Yksi tällainen kokoaja on usean tuulivoimayhtiön yhteenliittymä Voimaa tuulesta. Siihen kuuluvat wpd, Energiequelle, ABO Wind, Pohjoistuuli, Infinergies Finland, Eurus Energy, Megatuuli, Valorem ja Prokon Energy.

Voimaa tuulesta on Peltomaan mukaan valmis investoimaan tuulivoimaan yli 4 miljardia euroa Suomessa. Yhtiöillä on Suomessa rakennettuna 87 tuulivoimalaa ja 46 rakenteilla.

Voimaa tuulesta selvittää mahdollisuutta valtion myöntämiin takauksiin keskisuurille yrityksille ppa-sopimuksia varten. Takauksen antaja voisi olla esimerkiksi Finnvera.

Peltomaan mukaan ppa-sopimus takaa sähkön ostajalle ennustettavan ja halvan sähkön hinnan sekä myyjälle tasaisen tulon, mikä mahdollistaa uuden tuotannon rakentamisen. Hänen mukaansa ppa-sopimukset ovat myyjille vakaampia kuin valtion tukema sähkövoima.

Lue lisää