Tuulivoimaa rakennetaan kovaa vauhtia markkinaehtoisesti

Toimittaja Matti Kankare kirjoitti 3.5.2019 Talouselämässä tuulivoimaloiden rakennusbuumista Etelä-Pohjanmaalla. Tuulivoimaa rakennetaan nyt Etelä-Pohjanmaalle markkinaehtoisesti, valmisteilla on yli 80 tuulivoimalan rakentaminen.

Octopus ja Valorem julkistivat perjantaina sopimuksen kahden tuulipuiston rakentamisesta Etelä-Pohjamaalle ilman valtion tukia. Saunamaan ja Suolakankaan hankkeiden investoinnin kokonaisarvo on noin 80 miljoonaa euroa. Näiden kahden tuulipuiston lisäksi hankkeiden kehittämisestä vastanneella Megatuulella on valmisteilla alueelle noin 80 tuulivoimalaa.

Nyt julkistetut puistot ovat alku Megatuulen Etelä-Pohjanmaalle kehittämien tuulivoimapuistojen rakentamisen sarjalle.

”Nämä kaksi puistoa valmistuvat ensi vuonna ja kokonaisuudessaan valmisteilla on yli 80 tuulivoimalan rakentaminen alueelle, jolloin kokonaisinvestointien määrä nousee yli 500 miljoonaan euroon”, kertoo Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän puhemies ja Megatuulen hallituksen puheenjohtaja Seppo Savolainen sanoo tiedotteessa.

Vuoden sisällä Suomessa on julkistettu jo 12 tuulipuistoa, joihin rakennetaan yhteensä 120 tuulivoimalaa ilman valtion tukia. Ne vastaavat jo noin neljäsosaa Suomen tuulivoimatuotannosta.

”Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa noin 2050 megawatin edestä tuulivoimakapasiteettia. Ilman tukia rakennettavien 12 tuulipuiston kapasiteetti on lähes 500 megawattia eli se vastaa neljäsosaa olemassa olevasta kapasiteetista. Sähköntuotannon näkökulmasta 120 tuulivoimalaa tuottaa sähköä vuosittain 1800-2400 gigawattituntia, mikä vastaa esimerkiksi Tampereen alueen vuosittaista sähkönkulutusta”, havainnollistaa Savolainen.

Yli puolet julkaistuista markkinaehtoisesti toteutettavista hankkeista on Voimaa Tuulesta -ryhmään kuuluvien yritysten tekemiä.

"Voimaa Tuulesta -yhteenliittymä näyttää tietä Suomen energiamarkkinan murrokselle. Olemme valmistautuneet rakentamaan 15 terawattituntia lisää tuulivoimaa seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä vastaisi nyt julkistettujen hankkeiden kanssa yli 20 prosenttia koko Suomen sähkön tarpeesta. Siirtyminen päästöttömään tuotantoon tapahtuu siten nopeammin ja helpommin kuin kukaan osasi odottaa", Savolainen sanoo.

Tuulivoimalla näyttää nyt todella olevan imua, sillä Savolaisen ilmoittama 15 terawattituntia tuulisähköä vuodessa olisi jo enemmän kuin Olkiluoto 3:n tuottama 13 terawattitunnin sähkömäärä, kun se aikanaan pääsee täyteen vauhtiin ensi vuoden aikana.

Hinta ja päästöttömyys pitkäaikaisten tuulivoimalasopimusten suosion taustalla

Ilman valtion tukia rakennettavat tuulipuistot toteutetaan PPA-sopimuksilla eli pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla.

”PPA-sopimuksella sähkönostaja saa sähkön keskimäärin noin 29–35 euron megawattituntihinnalla. Viime vuonna Suomessa sähkön keskihinta oli 47 euroa per megawattitunti. Sopimus takaa sähkön ostajalle ennustettavaa, markkinahinnan vaihtelulta suojattua, halpaa ja päästötöntä sähköä”, Savolainen sanoo.

PPA-sopimuksia ovat tällä hetkellä tehneet yritykset, joilla on suuri sähkönkulutus tai kansainväliset energiasijoittajat. Myös pk-yritykset ovat aktivoituneet.

”Keräämme pieniä ja keskisuuria yrityksiä saman sopimuksen alle, jolloin he muodostavat niin sanotun ostopoolin. Näin heidänkin on mahdollista päästä nauttimaan edullisesta ja päästöttömästä sähköstä ennustettavalla ja markkinahinnan vaihtelulta suojatulla hinnalla”, Savolainen kertoo.

Lue lisää