Kilpailutettu, teknologianeutraali tuotantotuki on paras vaihtoehto energiaremontin edistämiseksi

Kommentteja TEM:n 13.5. julkaistuun raporttiin uusiutuvan energian tukimekanismeista

Suomella on tavoitteena nostaa uusiutuvan energian osuus yli 50 % energiankulutuksesta. Tätä tarkoitusta varten on työ- ja elinkeinoministeriö asettanut työryhmän selvittämään erilaisia uusiutuvan energian tukimekanismeja, niiden toteuttamismahdollisuuksia ja vaikutuksia. Työryhmä on tehnyt ansiokasta ja huolellista työtä. Raportti on erittäin kattava ja pitää sisällään selkeän pohdinnan eri vaihtoehdoista.

Voimaa Tuulesta-koalitio yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, että kilpailutettu, teknologianeutraali liukuva preemio on kustannustehokas tapa varmistaa investointien jatkuminen uusiutuvaan energiaan. Samalla investoinnit mahdollistavat Suomen energiaomavaraisuuden ja sitä kautta vaihtotaseen parantamisen sekä työllistävän uusiutuvan energian alan jatkumisen ja kasvun. Teknologianeutraalius mahdollistaa tasaisen pelikentän monille eri energiantuotantomuodoille. Järjestelmän ominaisuudet takaavat myös, että valtion ei tarvitse ennustaa parasta tekniikkaa tai oikeaa tukitasoa vuosiksi eteenpäin, vaan nämä määräytyvät markkinoilla.

Olemassa olevan järjestelmän lainsäädännöllisen ja teknisen pohjan käyttäminen hyödyksi uuden järjestelmän toteuttamisessa on myös selkeä ja looginen askel. Raportissa on esitetty 10–12 vuoden mittaista tukijaksoa. Voimaa Tuulesta koalition arvion mukaan kuitenkin tuen taso ja kokonaismäärä voivat olla alhaisempia mikäli tukijakso pidennetään viiteentoista vuoteen.

Toinen kriittinen tekijä on investointien toteutusaikataulu. On kaikkien järjestelmään osallistuvien etu, että huutokaupassa menestyneet hankkeet todella toteutuvat rivakalla aikataululla. Olisi kuitenkin tärkeä mieltää että hankkeiden toteutuksen aikataulu voi riippua hankkeen koosta. Mikäli järjestelmässä ei ole huomioitu tätä, on riskinä että huutokauppa tosiasiallisesti suosii pieniä hankkeita.

Työryhmän ehdotuksessa on useita vielä tarkennusta vaativia kohtia – esimerkiksi hinnanmuodostus sekä hinnanmäärityksen tarkka muoto huutokaupassa. Eri vaihtoehdoilla on omat hyvät ja huonot puolensa, ja näiden huolellinen jatkopohdinta on paikallaan.

Voimaa Tuulesta-koalitiolla on suunnitteilla uusiutuvan energian investointeja yli miljardin euron edestä. Toteutuessaan investoinnit voisivat nostaa Suomen BKT:tä jopa neljän miljardin euron edestä. Koko Suomessa tuulivoima-alan investointeja on harkittu jopa 20 miljardin euron edestä. Tästä syystä on tarpeen, että tukijärjestelmä saadaan käyntiin mahdollisimman pian ja riittävän suurella laajuudella. Vain näin voidaan taata käyntiin lähteneen alan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen sekä lisääntyminen.

Voimaa Tuulesta-koalition puolesta

Aapo Koivuniemi, Projektijohtaja, ABO Wind Oy, aapo.koivuniemi@abo-wind.fi, 050 52 15 573

Seppo Savolainen, Hallituksen puheenjohtaja, Megatuuli Oy, seppo.savolainen@megatuuli.fi, 040 744 5510