Tuulivoima on kustannustehokkain tapa tuottaa sähköenergiaa

Voimaa Tuulesta yhteisöön kuuluva Megatuuli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Savolainen oli vieraana YLE Puheen Päivässä. Keskustelua käytiin muun muassa tuulivoiman tehokkuudesta ja tuulivoimaloihin liitetyistä myyteistä. 

Savolaisen mukaan Suomi on mainio paikka tuulivoimalle, koska Suomessa on erinomaiset tuuliolosuhteet, harva asutus ja vahva metsätalous, joka sopii hyvin yhteen tuulivoiman rakentamisen kanssa.

”Parhaat sijoituspaikat tuulivoimaloille ovat yleensä lähellä rannikkoa, noin 10-20 kilometrin päässä rannasta ensimmäisillä kukkuloilla, jossa tuuli pääsee esteettä puhaltamaan. Siellä tuulee parhaiten ja siellä on vähiten maankäyttöön liittyviä ristiriitoja”, Savolainen toteaa.

Tuulivoima on herättänyt keskustelua esimerkiksi erilaisten tukien johdosta. Aiempi tuotantotukimalli on päättymässä vuonna 2017 ja tällä hetkellä valmistellaan uutta uusiutuvan energian tukijärjestelmää. Työ- ja elinkeinoministeriön nimeämä työryhmä on selvittänyt erilaisia malleja energiatuille. Vaihtoehtoina työryhmä on nostanut esiin investointituen, sertifikaattijärjestelmän ja tuotantotukimallin.

Työryhmän puheenjohtajan, hallintoneuvos Anja Liukon mukaan tuotantotukimalli on katsottu useimmissa maissa kustannustehokkaimmaksi tavaksi varmistaa uusiutuvan energian lisäämistavoitteisiin pääseminen.

”Suomessa tilanne on nyt auki ja tässä strategian valmistelussa näitä erilaisia vaihtoehtoja käydään läpi ja vuoden loppuun mennessä linjataan, että miten tullaan etenemään. Nykyinen tuotantotuki, joka Suomessa on, ei mitenkään poikkea ainakaan ylöspäin verrattuna verrokkimaihin, varsinkin kun otetaan huomioon, että Suomessa tukea maksetaan tällä hetkellä 12 vuotta, kun useissa verrokkimaissa tukiaika on 20 vuotta”, Liukko kommentoi.

Vuonna 2015 Suomeen tuotiin noin 25 % sähköstä ulkomailta, pääasiassa Ruotsista. Kotimaisen tuulivoiman lisääminen auttaa parantamaan energiantuotannon omavaraisuutta. Liukko nostaa myös esiin uusiutuvan energian teollisuudessa piilevän vientipotentiaalin. 

”Tuuli- ja aurinkosähkö ovat ne, joihin maailmalla investoidaan valtavia summia ja näiden kahden osuus on koko ajan kasvamassa, auringon vielä enemmän kuin tuulen, kun mennään tuonne vuoteen 2040-2050. Nämä ovat valtavat maailmanlaajuiset markkinat, joihin liittyy erilaisia vienti- ja liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille”, Liukko toteaa.

Seppo Savolaisen mukaan tuulivoiman kustannustehokkuus on kasvanut 40 % vuodesta 2010.

”Vuonna 2014 ruotsalaisen Elforsk –tutkimusorganisaation raportin mukaan tuulivoima on kustannustehokkain tapa tuottaa uutta sähköenergiaa verrattuna muihin energiamuotoihin. Ollaan samalla tasolla vesienergian kanssa, mutta Suomeen on vaikeampi rakentaa uutta vesivoimaa lisää.”

Kansainväliset sähkömarkkinat ja eri maiden monimutkaiset tukijärjestelmät ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa sähkön hinta on niin matala, etteivät minkään energiamuodon investoinnit lähde käyntiin ilman tukea. Tuulivoiman tehokkuudesta ei ole paljon julkisuudessa puhuttu eivätkä tuulivoimatoimijat ole Seppo Savolaisen mukaan tuoneet itse tarpeeksi selkeästi esiin, miksi tuulivoimakin tarvitsee vielä tukia tehokkuudestaan huolimatta.

”Tästä syystä tarvitaan uutta tukimekanismia. Paras malli, jota työryhmäkin esitti, olisi teknologianeutraali ja markkinaehtoinen malli. Silloin se, joka pystyy kilpailukykyisimmin tuottamaan Suomeen sähköä, voittaa. Se on aika reilu malli”, Savolainen summaa.

Kuuntele koko haastattelu: http://areena.yle.fi/1-3551630

Haastattely YLE Puheen Päivässä 6.7.2016