Tuulivoima on Viitasaarelle mahdollisuus

Tuulivoima aiheuttaa paljon keskustelua puolesta ja vastaan – myös Viitasaarella, missä sijaitsee Sikamäen tuulivoimahanke. Se on sijainniltaan ja luonteeltaan yksi harvoista tuulivoimalle toteuttamiskelpoisista alueista Keski-Suomessa.

Yleinen mielipide Suomessa seisoo vankasti puhtaan lähienergian puolella: 74 prosenttia suomalaisista haluaa lisää tuulisähköntuotantoa (Energiateollisuus, 2015). Lisäksi useammat tutkimukset osoittavat, että tuulivoiman myönteisyys on noussut alueelle rakennettujen tuulivoimaloiden myötä: lähes 80 prosenttia tuulivoimaloiden vaikutusalueella asuvista kokee tuulivoimalat myönteisinä tai neutraaleina (TTL, 2016).

Viitasaarelle suunnitellut tuulivoimalat edustavat moderneinta teknologiaa alalla. Ne tuottavat energiaa tehokkaasti ja ovat erittäin hiljaisia.

Sikamäen tuulivoimahankkeen vaikutukset viitasaarelaisiin ovat vähäiset alueen syrjäisestä sijainnista johtuen. Hanke sijaitsee noin 15 kilometriä Viitasaaren keskustasta itään. Alueen maanomistajat ovat lähteneet mukaan hankkeeseen, ja tuulivoimaloiden tulo vahvistaa alueen virkistyskäyttöä entisestään. Se muun muassa jättää Töyrinjärven luonnonmukaiseen tilaan ilman vapaa-ajan asutusta. Tällöin sen pitkät rannat säilyvät asumattomina ja ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä jatkossakin.

Tuulivoimainvestoinnit tuovat kaivattua pääomaa myös Viitasaarelle. Tuulivoima vauhdittaa tuotantokuntiensa taloutta esimerkiksi voimalaitoksista maksettavilla kiinteistöveroilla, yhtiöiden yhteisötuloveroilla, maanvuokralla sekä työllistämällä. Sikamäen tuulivoimainvestointi, arviolta 26 miljoonaa euroa, käynnistyisi nopeasti mahdollisten lupien jälkeen.

Viitasaaren hanke on osa Suomen isoa energiamuutosta. Me tarvitsemme tänne lisää tuulivoimaa, sillä se on yksi nopeimmista ja ympäristön kannalta kestävistä tavoista lisätä Suomen energiaomavaraisuutta. Tällä hetkellä tuomme viidenneksen sähköstä ulkomailta, lähes 16 TWh. Vanhentuvan tuotantokapasiteetin poistuminen uhkaa nostaa riippuvuutta ulkomaisesta energiasta entisestään.

Muualla Euroopan Union alueella, esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa, tuulta on jo valjastettu hyötykäyttöön tehokkaammin. Kaikkiaan EU:n alueella tarvittavasta sähköstä tuotetaan jo reilut 10 prosenttia tuulivoimalla ja tuo osuus kasvaa kaiken aikaa: viime vuonna kasvua oli edellisestä vuodesta hieman yli kuusi prosenttia.

Tuulivoima tuo meille paljon enemmän kuin me siihen sijoitamme – ei vain rahallisesti vaan myös puhtaamman energiatulevaisuuden muodossa. Ja kun sille antaa tilaisuuden, niin sen kaikki hyödyt huomaa varsin nopeasti.

Voimaa tuulesta -yhteisön puolesta
Lauri Lammivaara
Toimitusjohtaja
Megatuuli Oy

Julkaistu ViitasaarenSeudussa 21.4.2016