Ilmastonmuutos on ensi vaalikauden tärkein kysymys

Suomenmaa ja Demokraatti kirjoittivat Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän tekemästä selvityksestä liittyen eduskuntavaaliehdokkaiden näkemyksiin tulevan vaalikauden tärkeimmistä kysymyksistä. Yhteenliittymä yhdessä viestintätoimisto Pohjoisrannan kanssa pyysi kansanedustajia laittamaan tulevan vaalikauden teemat tärkeysjärjestykseen sekä heidän näkemyksiään uusiutuvasta energiasta.

Selvitys toteutettiin verkkokyselynä joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019. Kyselyyn vastasi 153 ehdokasta. Kansanedustajaehdokkaat nostivat selvityksessä ilmastonmuutoksen hillinnän ensi vaalikauden tärkeimmäksi kysymykseksi. Ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeimmäksi mainitsivat selvitykseen vastanneista vihreiden (100 %), vasemmistoliiton (82 %), SDP:n (77 %) ja keskustan (72 %) ehdokkaat.

Kyselyssä nousi myös selvästi esille uusiutuvan energian tärkeys kevään vaaleissa. Lähes 90 prosenttia ehdokkaista haluaa lisätä uusiutuvan energian lisärakentamista poliittisilla päätöksillä. Ehdokkaat haluavat lisätä erityisesti tuulivoiman ja aurinkovoiman tuotantoa Suomessa.

Lue lisää täältä ja täältä.